Trang chủ/ Bài viết/ CÔNG DỤNG CỦA BIG FIVE MODEL

Big Five trong định hướng nghề nghiệp

Ngày 26 Tháng 12 Năm 2018

Năm yếu tố lớn về tính cách đã được nghiên cứu đối chiếu với sự phù hợp và quyết định lựa chọn nghề nghiệp của cá nhân, kết quả chỉ ra rằng những người có chỉ số đánh giá sẵn sàng trải nghiệm cao họ có sự quan tâm đến những công việc có tính chất sáng tạo và nghệ thuật lớn hơn so với những người có điểm tự chủ cao và hòa đồng.

Thang đo 5 yếu tố lớn của tính cách Big Five gồm : “Hướng ngoại, Tự chủ, Hòa Đồng, Sẵn sàng
trải nghiệm, bất ổn cảm xúc”
giúp phụ huynh, nhà trường và các cơ sở đào tạo đánh giá được xu
hướng tính cách nổi trội của học sinh và con cái mình. Từ đặc điểm nổi trội này bạn có thể đưa ra
những định hướng về mặt nghề nghiệp phù hợp với xu hướng tính cách.


Theo các nghiên cứu của một số nhà nghiên cứu nước ngoài như Barrick.MR & Mount
(1991,2001) hay Hogan. LM & Ones. DS (2002) đã đưa ra một số kết luận sau đề tài nghiên cứu
về đo lương tính cách ứng dụng trong định hướng nghề và nghiên cứu tổ chức doanh nghiệp như
sau:


- Năm yếu tố lớn về tính cách đã được nghiên cứu đối chiếu với sự phù hợp và quyết định lựa chọn
nghề nghiệp của cá nhân, kết quả chỉ ra rằng những người có chỉ số đánh giá sẵn sàng trải nghiệm
cao họ có sự quan tâm đến những công việc có tính chất sáng tạo và nghệ thuật lớn hơn so với
những người có điểm tự chủ cao và hòa đồng.


- Người có chỉ số hướng ngoại và hòa đồng cao có xu hướng lựa chọn những nhóm nghề liên quan
đến phúc lợi xã hội, hỗ trợ cộng đồng.


- Người có chỉ số sẵn sàng trải nghiệm, hướng ngoại cao và chỉ số hòa đồng thấp thường có xu
hướng lựa chọn các công việc có tính sáng tạo, thay đổi và biến động lớn như tài chính, chứng
khoán, kinh doanh, thương mại.


- Người có chỉ số hướng ngoại và hòa đồng cao, họ có xu hướng chủ động tìm kiếm thông tin liên
quan đến công việc trong tương lai của mình nhiều hơn.


Theo nghiên cứu của tác giả Meyer và Weneiner (1993) đã tìm hiểu mối liên hệ giữa chỉ số bất ổn
cảm xúc với việc quyết định lựa chọn nghề nghiệp, ông đã chỉ ra rằng bất ổn cảm xúc có liên quan
trực tiếp đến việc thiếu quyết đoán trong lựa chọn nghề nghiệp của một người. Hai nhà nghiên cứu
Chartrand & Rose et al (2000) cũng khẳng định rằng bất ổn thần kinh có tác động mạnh nhất và
trực tiếp nhất đến việc thiếu quyết đoán trong các quyết định nghề nghiệp. Như vậy đây là một dự
báo dành cho cha mẹ và các cơ sở giáo dục trong việc sớm có sự hỗ trợ và can thiệp trong quá
trình định hướng công việc dành cho nhóm có chỉ số bất ổn tâm lý cao.


Tài liệu tham khảo


1. Barrick, M. R. and Mount, M. K. 1991. “The Big Five Personality Dimensions and
Job Performance: A Metaanalysis.” Personnel Psychology 44:1-26.


2. Barrick, M. R., Mount, M. K. and Judge, T. A. 2001. “Personality and Performance
at the Beginning of the New Millennium: What Do We Know and Where Do We Go
Next?” International Journal of Selection and Assessment 9:9-30


3. Hogan, R., Johnson, J. A. and Briggs, S. R., eds. 1997. Handbook of Personality
Psychology. San Diego, CA: Academic Press


4. Ones, D. S. and Viswesvaran, C. 1996. “Bandwidth-fidelity Dilemma in
Personality Measurement for Personnel Selection.” Journal of Organizational Behavior 17:
609-626


5. Meyer, B.W., & Winer, J.L. (1993). The Career Decision Scale and Neuroticism.
Journal of Career Assessment, 1(2), 171-180


BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Tính ưu điểm của trắc nghiệm Big Five trong phân tích tính cách con người

Mô hình Big Five Model (BFM) được đánh giá cao về tính khoa học và độ tin cậy. Sỡ dĩ như vậy là bởi những ưu điểm của nó trong phân tích tính cách con người.
03/01/2019 - Tran Quan

Những đặc điểm tính cách nào là quan trọng nhất đối với nhà tuyển dụng?

Theo như khảo sát của Hiệp Hội Quản lý Nguồn nhân lực, gần 20% nhà tuyển dụng nói rằng họ dùng một số loại kiểm tra tính cách như một phần của quá trình tuyển dụng.
29/12/2018 - Tran Quan

Trắc nghiệm tâm lý Big Five có thể dự đoán người nào có khả năng trở thành nhà lãnh đạo

Không có một công thức thần kì nào có thể dự đoán liệu bạn có trở thành tổng thống của nước Mỹ hay không. Nhưng nghiên cứu cho thấy có những tính cách nhất định khiến bạn có nhiều khả năng trở thành một nhà lãnh đạo tron...
29/12/2018 - Tran Quan