Trang chủ/ Bài viết/ CÔNG DỤNG CỦA BIG FIVE MODEL

Những đặc điểm tính cách nào là quan trọng nhất đối với nhà tuyển dụng?

Ngày 29 Tháng 12 Năm 2018

Theo như khảo sát của Hiệp Hội Quản lý Nguồn nhân lực, gần 20% nhà tuyển dụng nói rằng họ dùng một số loại kiểm tra tính cách như một phần của quá trình tuyển dụng.

Trong khi hầu hết các nhà tuyển dụng đánh giá các ứng viên thông qua kỹ năng và kinh nghiệm

của họ, thì nhiều công ty đang ngày càng sử dụng phương pháp đánh giá nhân cách để xác định

xem một ứng viên có phù hợp hay không.

 

Theo như khảo sát của Hiệp Hội Quản lý Nguồn nhân lực, gần 20% nhà tuyển dụng nói rằng họ

dùng một số loại kiểm tra tính cách như một phần của quá trình tuyển dụng.

 

Kết quả hình ảnh

 

Trong một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Viễn cảnh Khoa Học Tâm Lý, nhà tâm lý

học Paul R. Sackett và Philip T. Walmsley thuộc Đại học Minnesota đã phân tích một số bộ dữ

liệu lớn về thông tin tuyển dụng và hiệu suất công việc để tìm ra đặc tính nhân cách quan trọng

nhất trong công ty.

 

Sackett và Walmsley đã sử dụng mô hình được xây dựng tốt để đo lường tính cách là Big Five

làm cơ sở lý thuyết cho nghiên cứu của họ. Trong Mô hình Big Five, một tính cách cá nhân có

thể được đo lường qua 5 đặc điểm tính cách: Tự chủ, Hòa đồng, Bất ổn cảm xúc, Hướng

ngoại và Sẵn sàng trải nghiệm.

 

Các nhà nghiên cứu đã phân tích một bộ dữ liệu lớn về các cuộc phỏng vấn công để tìm ra những

đặc điểm tính cách mà các công ty tìm kiếm khi họ thuê nhân viên. Phần lớn dữ liệu được tổng

hợp từ việc phân tích các cuộc phỏng vấn được cấu trúc sẵn, trong đó các nhà tuyển dụng đánh

giá các ứng viên qua những đặc điểm tính cách đặc trưng để đảm bảo ứng viên phù hợp với yêu

cầu công việc và tổng thể môi trường làm việc. Ví dụ, một công ty đang thuê một nhân viên bán

hàng đánh giá các ứng viên về những đặc điểm Hướng ngoại và Hòa đồng để đảm bảo họ có khả

năng làm việc tốt với khách hàng.

 

Sau khi phân tích dữ liệu, Sackett và Walmsley nhận thấy rằng, sự Tự chủ - có liên quan tới sự

đáng tin cậy, kiên trì và trật tự - là thuộc tính cá nhân được tìm kiếm nhiều nhất ở những người

ứng viên. Sự Hòa đồng- sự hợp tác, linh hoạt và khoan dung là đặc điểm tính cách được đánh giá

cao thứ hai.

 

Nhưng liệu những đặc điểm tính cách này có dự đoán được một người sẽ thực sự làm việc hiệu

quả hay không?

 

Để tìm kiếm câu trả lời, các nhà nghiên cứu đã xem xét mối quan hệ giữa các đặc điểm tính cách

và ba tiêu chí hiệu suất công việc: liệu một nhân viên có thể hoàn thành đúng công việc theo yêu

cầu, tần suất một nhân viên làm nhiều hơn phần công việc yêu cầu và tần suất họ xuất hiện các

hành vi tiêu cực.

 

Trở lại với sự tự chủ và sự hòa đồng đã nói ở phía trên. Theo phân tích sự tự chủ là đặc điểm liên

quan chặt chẽ nhất với tổng thể hiệu suất công việc, tiếp đến là sự hòa đồng.

 

Các nhà nghiên cứu phân tích dữ liệu cũng chỉ ra các kỹ năng phẩm chất cụ thể cần thiết để

thành công hơn ở một nghìn công việc khác nhau và được rút ra từ cơ sở dữ liệu của Bộ Lao

động. Họ muốn tìm ra những đặc điểm tính cách nào trong 5 đặc điểm Big Five

thường được nêu là phẩm chất quan trọng để thành công trong toàn bộ lực lượng lao động Mỹ.

Các nhà nghiên cứu đã nhận thấy rằng đặc tính tổng thể liên quan đến sự Tự chủ, Hòa đồng và Bất

ổn cảm xúc được coi là quan trọng đối với nhiều công việc từ xây dựng cho đến chăm sóc sức

khỏe.

 

Tóm lại, "những phát hiện của chúng tôi cung cấp một bằng chứng mạnh mẽ rằng các thuộc tính

liên tới tới Sự Tự chủ và Hòa đồng rất quan trọng đối với lực lượng lao động trong nhiều ngành

nghề đòi hỏi nhiều trình độ đào tạo và kinh ngiệm khác nhau” Sackett and Walmsley.

 

Mặc dù tính trung bình thì sự Tự chủ là thuộc tính được đánh giá cao nhất, nhưng các nhà nghiên

cứu cảnh báo rằng các ngành nghề cụ thể có sự xếp hạng khác nhau cho các đặc điểm tính cách.

Tuy nhiên Sackett và Walmsley cũng khuyên rằng việc biết những đặc điểm nào được đánh giá

cao thường là thông tin hữu ích giúp cho sinh viên hoặc những người chưa có định hướng về

mục tiêu nghề nghiệp cụ thể.

 

Tài liệu tham khảo

 

Sackett, P. R, Walmsley, P. T. (2014). Which Personality Attributes Are Most Important in the

Workplace? Perspectives on Psychological Science, 9(5), 538-551. DOI:

10.1177/1745691614543972

 

Nguồn dịch: https://www.psychologicalscience.org/news/minds-business/which-personality-

traits-are-most-important-to-employers.html

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Tính ưu điểm của trắc nghiệm Big Five trong phân tích tính cách con người

Mô hình Big Five Model (BFM) được đánh giá cao về tính khoa học và độ tin cậy. Sỡ dĩ như vậy là bởi những ưu điểm của nó trong phân tích tính cách con người.
03/01/2019 - Tran Quan

Trắc nghiệm tâm lý Big Five có thể dự đoán người nào có khả năng trở thành nhà lãnh đạo

Không có một công thức thần kì nào có thể dự đoán liệu bạn có trở thành tổng thống của nước Mỹ hay không. Nhưng nghiên cứu cho thấy có những tính cách nhất định khiến bạn có nhiều khả năng trở thành một nhà lãnh đạo tron...
29/12/2018 - Tran Quan

Sức mạnh ứng dụng của Trắc nghiệm Big Five là gì?

Mô hình trắc nghiệm tâm lý 5 yếu tố nhân cách lớn Big Five model là một trắc nghiệm tâm lý giúp người tham gia trả lời trắc nghiệm có cái nhìn tổng quan về xu hướng tính cách nổi trội của bản thân.
26/12/2018 - Super Admin